Metinė ataskaita. Trumpai

2022 m. 


Apie emocinę paramą kalbame jaunimo kalba


Užtikriname kokybišką emocinę paramą jaunimui

„Jaunimo linijos" atsiliepiamumas 2022 m. – 73%


Darome įtaką visuomenei jaunimo emocinės sveikatos klausimais


Surengėme ir sudalyvavome virš 50 viešų renginių


Stirpiname organizacijos kultūrą, lyderystę ir savivaldą, kuriame efektyviai veikiančią organizacijos infrastruktūrą


„Jaunimo linijos" bendruomenė:

Čia ne tik padedame kitiems, bet ir kuriame prasmingas draugystes


Norite sužinoti daugiau?

Žiūrėkite visą 2022 m. veiklos ataskaitą.

.